Giao hữu, Thứ 7, 26 Tháng 5 2018
Kuwait 02:00 Ai Cập
Kuwait vs Ai Cập
Championship, Thứ 7, 26 Tháng 5 2018
Aston Villa 23:00 Fulham
Aston Villa vs Fulham
Champions League, Chủ nhật, 27 Tháng 5 2018
Real Madrid 01:45 Liverpool
Real Madrid vs Liverpool
Giao hữu, Thứ 2, 28 Tháng 5 2018
Hàn Quốc 18:00 Honduras
Hàn Quốc vs Honduras
Giao hữu, Thứ 2, 28 Tháng 5 2018
Bosnia & Herzegovina 23:00 Montenegro
Bosnia & Herzegovina vs Montenegro
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Thổ Nhĩ Kỳ 01:15 Iran
Thổ Nhĩ Kỳ vs Iran
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Bồ Đào Nha 01:45 Tunisia
Bồ Đào Nha vs Tunisia
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Italia 01:45 Saudi Arabia
Italia vs Saudi Arabia
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Pháp 02:00 Ireland
Pháp vs Ireland
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Argentina 02:00 Haiti
Argentina vs Haiti
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Mỹ 05:30 Bolivia
Mỹ vs Bolivia
Giao hữu, Thứ 3, 29 Tháng 5 2018
Mexico 08:00 Wales
Mexico vs Wales